Jeg vil vedligeholde...

Når man flytter ind, sørger bestyrelsen for navneskilt til samtaleanlæg og opgang.

Man kan også bede bestyrelsen om at ændre navneskiltet såfremt der flytter en anden person ind i lejligheden.

Døre
Med hensyn til navneskilt på egne hoveddør ser bestyrelsen gerne, at det bliver udført professionelt og ikke at man klæber en strimmel tape op med navn på eller klistrer et halvt A4 ark fast. Navneskiltet skrues på eller klæbes op i fyldningen.


Vinduer
Vedligeholdelsen af vinduer påhviler A/B Kronen.
Er dine vinduer punkteret, bedes du gøre bestyrelsen opmærksom på dette. De vil herefter blive udskiftet. Andre skader bedes ligeledes indberettet til bestyrelsen, så de kan tage handling.


Internet
Hvis du har problemer med netværket, kontakt da venligst 
for hjælp.

Al ansvar for udstyr og drift ophører for A/B Kronens tilfælde ved stikdåsen i andelshavernes lejligheder. Således forstået, at såfremt der er problemer med kabling, switch eller feed fra servere, er det A/B Kronens ansvar, og er det lokale problemer med software/hardware i andelshaveres PC'ere eller fejl på kabling FRA stikdåsen til PC er det den enkelte andelshavers ansvar.


Enhver reparation af netværket skal dog altid ske efter godkendelse af A/B Kronens bestyrelse.