Jeg har haft indbrud

Ved indbrud kontaktes Bjarne, som anmelder skaden til forsikringsselskabet ( se telefontavlen i opgangen)
Er der behov for akut hjælp til at genetablere en opbrudt dør eller lign. kan andelshaver tage kontakt til glarmester og / eller snedker. Se telefontavle i opgangen
Husk altid at politianmelde et indbrud, og gem kvitteringen fra politiet.
A/B Kronens forsikring dækker døre og vinduer, ikke indbo, som er et mellemværende imellem Jer og Jeres egen indboforsikring.
Er jeg ikke til at komme i kontakt med inden for en rimelig tid, kan formanden kontaktes.
Læs iøvrigt A/B Kronens Hvidbog, som er oplysende på mange punkter.