Jeg vil have husdyr

Man må gerne holde 2 hunde eller 2 katte i lejlighederne, såfremt der foreligger en helbredsattest og vaccinationsattest fra dyrlægen. Derudover skal følgende regler følges:

1. Hunde/katteejeren skal hvert år - på bestyrelsens eventuelle forlangende kunne fremvise:
 • Helbredsattest
 • Vaccinationsattest
 • Utøjsattest (for lejligheden)

 • 2. Hunde eller katte må ikke færdes på andelsboligforeningens fællesarealer - herunder trapper, lofter, kældre og gård


  3. Hvalpe eller killingehold underkastes gældende reglement og kan kun forblive hos moderen så længe dyrlægen skønner det nødvendigt. Ejeren attesterer dette skøn til bestyrelsen


  4. Hunden eller katten må ikke give anledning til gene for andelsforeningens beboere eller funktionærer. Skader eller griseri forårsaget af hunden / katten skal straks udbedres ved ejerens adkomst


  5. Klager fra beboere skal ubetinget efter bestyrelsens anvisninger imødekommes og bestyrelsens henstillinger efterleves


  6. Bestyrelsen kan - hvis ovennævnte reglement forsømmes eller overtrædes, og advarsel er givet - inddrage hunde/ katte tilladelsen. Som følge heraf vil pågældende hunds / kats ophold i andelsboligforeningen være i strid med husorden og skal fjernes fra sin bopæl i ejendommen


  7. Bestyrelsens beslutning kan ankes på førstkommende generalforsamling.

  Ansøgning om husdyrhold

  Ved ansøgning om husdyrhold, skal bestyrelsen skriftligt anmodes efter følgende skabelon:

  1. Andelshaveren skal bekræfte, at ved ansøgningen bekræfte at have accepteret ovennævnte betingelser for hold af hund/kat
  2. Anføre hunden/kattens race
  3. Anføre hunden/kattens køn
  4. Anføre hunden/kattens navn
  5. Anføre særlige kendetegn ved hunden hunden/katten
  6. Kopi af evt. stamtavle og billede af hunden/katten efter levering
  7. Underskrift og andelsnummer