Velkommen til andelsboligforeningen Kronen

Hjemmesiden er tænkt som en guide til de spørgsmål, du måtte have som andelshaver.
Den findes også i en trykt udgave på som udleveres ved indtrædelse som andelshaver i A/B Kronen.

Kronen består af opgangene Heinesgade 1, Heinesgade 3 og Nørrebrogade 163 og er en forening, drevet af en bestyrelse, valgt af andelsmedlemmerne under den årlige generalforsamling. 
Kronen rummer i alt 35 andele, hvoraf de 9 er fordelt på 4 forretninger.

 

Kronen