Ventelister

Der findes ikke en venteliste for udefra kommende ansøgere. Man kan dog blive optaget på venteliste, hvis man i forvejen er andelshaver i Kronen. Ventelisten tager ingen særlige hensyn, men går efter tur.

Også for andelshavernes børn har Kronen en venteliste. Børnene kan skrives på, når de er blevet 18 år - Se under ventelister for børn