Kontakt

Som regel har bestyrelsen møde 1. onsdag i måneden.

Andelshavere der ønsker at fremlægge spørgsmål eller andet vedrørende driften af foreningen kan henvende sig fra klokken 19:00 efter at have anmeldt dette til formanden.