Jeg vil bygge om

Det påhviler naturligvis andelshaveren at sørge for den indvendige vedligeholdelse. Ønsker en andelshaver at eksempelvis ombygge sin lejlighed, kontaktes bestyrelsen for godkendelse af ombygningen.


Ombygning af lejlighed kræver i mange tilfælde Københavns kommune tilladelse. På nedenstående hjemmeside er det muligt at undersøge, hvilke type tilladelse, ombygningen kræver. Den enkelte andelshaver skal selv udfylde blanketten.


http://www3.kk.dk/Service/BoligOgByggeri/Byggetilladelse/Lejlighed.aspx


I anmeldelsen skal følgende ejendomsinformationer påføres:


Matrikelnr. og ejerlav: 3680 Udenbys Klædebo Kvarter

Ejd.nr.: 101-0408647

Navn og adresse på ejer af ejendommen: A/B Kronen, Nørrebrogade 163 og Heinesgade 1-3, 2200 København N


Endvidere skal udfyldes en fuldmagt, som skal underskrives af bestyrelsesformanden. Fuldmagten kan udfyldes og udskrives på nedenstående hjemmeside:


http://www.bb.kk.dk/Blanketter/Fuldmagt.aspx


Nogle forbedringer øger den samlede andels værdi, som i følge andelslejeloven afskrives med en specifik procentsats årligt. Det betyder, at forbedringerne på et tidspunkt ikke længere forøger denne samlede værdi.

Forbedringernes værdi opgøres ved salgstidspunktet af bestyrelsens vurderingsmand, som henholder sig til følgende:

  • Type af forbedring,
  • Tidspunktet af forbedringen og
  • Materiale- og arbejdstidsudgifter hertil.

For dokumentation af arbejdet kræver vurderingsmanden de fulde regninger.