Referater fra gårdlaug BK796

Referat 15. februar 2006 (30 kb)Referat 14. marts 2006 (33 kb)
Referat 31. maj 2006 (35 kb)
Referat 5. september 2006 (33 kb)
Referat 3. oktober 2006 (31 kb)
Referat nov-dec. 2006 (27 kb)
Referat 23. jan. 2007 (28 kb)Referat 27.02.2007 (28 kb)Referat 23.04.2007 (33 kb)Budget og regnskab.pdf (81 kb)Referat 13. maj 2008 (54 kb)Brev til byfornyelsesnævnet (21 kb)Referat 22. januar 2009 (33 kb)Referat 3. marts 2009 (31 kb)

Det "endelige" endelige regnskab vedrørende gårdprojektet foreligger endnu ikke, da bestyrelsen og gårdrådet vil forsøge at få kommunen til at betale de sidste 12.000 kr., som vi mener, at vi har til gode. Den ansvarlige i kommunen står stejlt og mener ikke, at byfornyelsesnævnets afgørelse konkludere, at vi skal have udbetalt 12.000 kr.. Vi vil derfor forsøge at tage kontakt til øverste ansvarlige i forvaltningen. Der vil blive lagt en kopi af brev sendt til kommunen, når det er blevet godkendt i bestyrelsen/gårdråd. 
Gårdrådet har i efteråret 2008 indsendt en klage til Byfornyelsesnævnet om de manglende 12.000 kr.. Det blev oplyst, at ekspeditionstiden ville være fire måneder, hvilket skulle give et svar i løbet af januar måned. Vi har dog endnu intet hørt. (5. marts 2009).