Affaldshåndtering

Gården rummer to skralderum både til pap, papir og almindeligt skrald.

Herudover er der også et storskralderum. I dette rum kan man stille møbler og større genstande, der ikke egner sig til de almindelige containere. Ved siden af dette rum kan man placere brugte batterier og maling oven på miljøskabet. Maling, batterier, opløsningsmidler, lim og så fremdeles er karakteriseret som miljøbelastende og kræver særlig forbrænding.

Byggematerialer skal man selv sørge for at aflevere på genbrugsstationen. I Københavns Kommune er der 4 genbrugsstationer.

Adresserne er:
Vasbygade 26, 2450 København SV
Kulbanevej 4, 2500 Valby
Rentemestervej 5, 2400 København NV
Vermlandsgade, indkørsel via Herjedalsgade 2-4, 2300 København S

Eller kig på henholdsvis R98 eller Amager Forbrændings hjemmesider.